Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Ranuan Kenkä ja Laukku Oy

Keskustie 1

97700 Ranua

y-tunnus: 2975660-2

Puhelinyhteys rekisterin pitäjälle: 050 547 6565

Rekisterin nimi

Ranuan Kenkä ja Laukku Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asiakasviestinnän ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Ranuan Kenkä ja Laukku Oy:n alihankkijoilla. 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista. Käyttäjätunnus ja salasana. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Ranuan Kenkä ja Laukku Oy
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ranuan Kenkä ja Laukku Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Ranuan Kenkä ja Laukku Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Evästeiden käyttö

Ranuan Kenkä ja Laukku Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, kohdistetaan viestintää ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.